Fundacja Profesora Ciekawskiego powstała w celu rozwijania zainteresowań nauką i kulturą poprzez ukazywanie ich jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań, eksploracji i doświadczeń. Dzięki wspieraniu i uzupełnianiu szkolnych programów nauczania dla uczniów szkół różnego szczebla dąży do tworzenia i wyrównywania szans rozwoju i samorealizacji młodego pokolenia. Prowadzimy wszechstronną działalności w zakresie rozwoju dzieci, integracji rodziny, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym promując również ideę kształcenia przez całe życie.

Pomimo, iż Fundacja została zarejestrowana w 2011 jej powstanie jest wynikiem wieloletnich działań na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mających na celu popularyzację nauki. Jednym z podjętych działań było stworzenie przy nieformalnej współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy interaktywnej wystawy naukowej na terenie „Family Park”. Aktualnie prowadzony jest konkurs „Super klasa Profesora Ciekawskiego” objęty patronatem przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty polegający na konstruowaniu w grupie (klasie) eksponatu naukowego prezentującego określone zjawisko. Byliśmy również uczestnikami bydgoskich dni nauki, bydgoskiego dnia ekologii, bydgoskiego dnia bez samochodu. Działania nasze objęły już, podczas 6 lat nieformalnego zaangażowania kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego regionu. Stworzona przez nas interaktywna wystawa otrzymała miano miejsca odkrywania talentów przyznawanego przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

maj 29, 2017
W dniach 24-27 maja odbył się Bydgoski Festiwal Nauki.
mar 20, 2017
W dniach 15-17 marca br. Centrum Nauki Kopernik zgromadziło osoby i instytucje związane z popularyzacją nauki.
GALERIA Z POKAZÓW