O fundacji


„Fundacja Profesora Ciekawskiego”

Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Toruńska 64a w Bydgoszczy pod numerem 0000378311

NIP 5542897207
REGON 340873526

 

Zarząd

Szymon Paprocki – Prezes Zarządu

Cele

Fundacja Profesora Ciekawskiego powstała w celu rozwijania zainteresowań nauką i kulturą poprzez ukazywanie ich jako obszaru atrakcyjnych poszukiwań, eksploracji i doświadczeń. Dzięki wspieraniu i uzupełnianiu szkolnych programów nauczania dla uczniów szkół różnego szczebla dąży do tworzenia i wyrównywania szans rozwoju i samorealizacji młodego pokolenia. Prowadzimy wszechstronną działalności w zakresie rozwoju dzieci, integracji rodziny, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym promując również ideę kształcenia przez całe życie.

Pomimo, iż Fundacja została zarejestrowana w 2011 jej powstanie jest wynikiem wieloletnich działań na terenie województwa kujawsko-pomorskiego mających na celu popularyzację nauki. Jednym z podjętych działań było stworzenie przy nieformalnej współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy interaktywnej wystawy naukowej na terenie „Family Park”.  Od lat angażujemy się w liczne wydarzenia popularyzujące naukę. Wspieramy i współtworzymy Bydgoski Festiwal Nauki. Działania nasze objęły już, podczas 9 lat nieformalnego zaangażowania kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całego regionu. Stworzona przez nas interaktywna wystawa otrzymała miano miejsca odkrywania talentów przyznawanego przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Sponsor

Sponsorem fundacji jest:

Centrum Zabaw Rodzinnych Family Park