Stowarzyszenie SPiN


Porozumienie SPiN – Społeczeństwo i Nauka

Od 2007 roku środowisko związane z popularyzacją nauki w Polsce spotyka się na corocznej konferencji Interakcja-Integracja, której celem jest zjednoczenie i zachęcenie do współpracy na polu edukacji nieformalnej.

W 2013r. wspólne działania zaowocowały powstaniem Porozumienia SPiN – Społeczeństwo i Nauka, do którego należą różnego rodzaju instytucje – centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne czy uczelnie. Porozumienie w tej chwili liczy 42 członków oraz 10 podmiotów wspierających (firmy komercyjne i jednostki samorządowe). Wspólnym celem Porozumienia jest kształtowanie silnego, świadomego społeczeństwa opartego na nauce, technice i innowacji, a także dzielenie się dobrymi praktykami.

SPiN z każdym rokiem zatacza szersze kręgi i ma wpływ na coraz większą liczbę odbiorców. Organizowana od 2015 roku akcja SPiNDay jest tego najlepszym dowodem.

Chcesz dołączyć do Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN?
Wystarczy wypełnić deklarację (tekst Porozumienia z deklaracją – załącznik nr 1), dołączyć do niej informację o Państwa instytucji (istotna jest forma prawna ze względu na typ członkostwa) oraz zakresie działalności i te dokumenty przesłać na adres: Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa, z dopiskiem Porozumienie SPiN.