One Article

Posted on

Szkolenie dla nauczycieli w Dobrczu

Szkolenie dla nauczycieli w Dobrczu

Gdzie się podziały tamte… pracownie?

Ubrudzone, przypalone płytki pokrywające stoły, palniki, zlew, dygestorium, szafki pękające w szwach od sprzętu laboratoryjnego i unosząca się w powietrzu woń spalonych odczynników. Tak mogą wspominać swoje lekcje chemii dzisiejsi rodzice dzieci w wieku szkoły podstawowej. Choć minęło wiele lat i świat z kopyta ruszył naprzód zalewając nas nowymi technologiami, w szkolnych pracowniach czas nie tyle się zatrzymał, co nastąpiła swoista dematerializacja sprzętu, narzędzi i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu. Eksperymentu, który zgodnie uważany jest za fundament nauczania przedmiotów przyrodniczych. Dzisiejsze pracownie to często pozbawione choćby umywalki,  sale lekcyjne wyposażone w pomoce dydaktyczne w formie kilkunastu atlasów, kilku eksponatów i tablicy interaktywnej.  Posiadając ograniczone zasoby i możliwości eksperymentowanie w szkole jest trudne lecz nie niemożliwe, a dobrodziejstwa płynące z prowadzenia lekcji w formie pokazu lub warsztatów rekompensują włożony trud.
Świadomi trudności i ograniczeń chcemy dzielić się swym doświadczeniem w zakresie poszukiwań inspiracji, przygotowania pokazów i warsztatów naukowych, logistyki i bezpieczeństwa. W minioną niedzielę w Dobrczu odbyło się szkolenie  organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy z zakresu metody eksperymentu w obszarze przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 

Fizyka ze śmietnika

Szkolenie miało formę pokazowo-warsztatową. Pokaz miał na celu ukazanie fascynujących, działających na wyobraźnię uczniów eksperymentów do przeprowadzenia których nie jest niezbędny kosztowny sprzęt laboratoryjny. Poruszaliśmy zagadnienia z zakresu chemii i fizyki takie jak: stany skupienia substancji, niskie temperatury, spalanie propanu, nitroceluloza, reakcje utleniania i redukcji, powietrze, azot, tlen, wodór, elektrostatyka, fale dźwiękowe.
W części warsztatowej skupiliśmy się na doświadczeniach z zakresu chemii i fizyki oraz biologii – uczestnicy zajęć dowiedzieli się jak łatwo stworzyć modele serca i krwi dostosowane do formy warsztatowej.

Eksperyment w matematyce

Spotkania uczniów z „królową nauk” mogą odbywać się przy wykorzystaniu jedynie tablicy i kredy jednak nie muszą. Wydawać by się mogło, że matematyka i eksperymenty nie idą ze sobą w parze. Nic bardziej mylnego. Tangram, wieża Hanoi czy słomki kreatywne to eksponaty i zabawki naukowe, które doskonale potrafią urozmaicić lekcję i zachęcić uczniów do działania i rozwiązywania zagadek. Same zagadki można wykonać można z łatwo dostępnych materiałów przy współpracy szkolnego działu technicznego.

Nauka bez tajemnic

Oferujemy pomoc w zakresie opracowania scenariuszy pokazów i warsztatów naukowych dla nauczycieli szczebla szkoły podstawowej. Każdy eksperymentujący nauczyciel to kolejny impuls, inspiracja i dowód na to, że eksperymentowanie w realiach dzisiejszej szkoły jest możliwe.
Zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@fundacjaciekawskiego.pl