One Article

Posted on

Interakcja-Integracja 2019

Interakcja-Integracja 2019

W dniach 20-22 marca w Europejskim Centrum Solidarności w samym sercu Gdańska odbyła się XI konferencja Interakcja-Integracja – forum członków Porozumienia SPiN – instytucji non profit, centrów nauki i innych organizacji działających na rzecz rozwoju społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Gospodarzem konferencji

Dwa dni zasadniczej konferencji poprzedzone były prekonferencją skupioną na zagadnieniu tworzenia i eksploatacji eksponatów naukowych.

Goście specjalni

Gośćmi specjalnymi konferencji byli Laureat Nagrody Nobla, Prezydent Rzeczypospolitej Polski, Lech Wałęsa, który wygłosił inauguracyjny wykład o zrównoważonym rozwoju ludzkości w XXI wieku oraz Paola Rodari z Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze, która podzieliła się informacjami o ESOF 2020 – forum o zasięgu ogólnoeuropejskim, które w przyszłym roku odbędzie się w Trieście.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Wałęsa podczas wykładu inaugurującego konferencję Interakcja-Integracja

Interakcja

W trakcie odbywających się równolegle sesji uczestnicy konferencji debatowali na temat nowych rozwiązań zagadnień z obszaru marketingu czy współpracy z nauczycielami, jak i wymieniali się doświadczeniami w zakresie relatywnie nowych wyzwań jak chociażby regulacje prawne związane z publikacją wizerunku.

Integracja

Na uczestników czekały także atrakcje dodatkowe w postaci wieczoru na Górze Gradowej, gdzie mieści się Hevelianum, gospodarz konferencji. W jego trakcie uczestnicy mogli wziąć udział w pokazie Regimentu Garnizonowego miasta Gdańska, video mappingu, a także zwiedzaniu z przewodnikiem Galerii Ruchu, wystawy będącej częścią Hevelianum. Ponadto przez cały czas trwania konferencji goście mogli zwiedzać wystawy Europejskiego Centrum Solidarności oraz Muzeum II Wojny Światowej.

Przyszłoroczna konferencja odbędzie się w Gliwicach.